Strona Główna Linki Ogłoszenia
Czerwiec 04 2020 03:23:46   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
Witamy

Szkoła Podstawowa

im. rtm. Witolda Pileckiego

w Łącznie


Łączno 48B
14-300 Morąg
woj. warmińsko-mazurskie
tel/fax: (89) 757 50 10

e-mail: splaczno@wp.pl


Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych
ogłoszenia
Uwaga! Ósmoklasiści

Terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Rocznica nadania szkole imienia

Zapraszamy uczniów i rodziców do pogłębiania wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim - jego życiu i działalności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej patronowi: https://pilecki.ipn.gov.pl/

Uczniów klas I-VII zapraszamy do wykonania prac plastycznych inspirowanych fotografiami rodzinnymi rotmistrza.

Procedury wewnętrzne - przedszkole

Zarządzenie Burmistrza z dnia 4 maja 2020


Zarządzenie Burmistrza z dnia 5 maja 2020


Zarządzenie Dyrektora z dnia 6 maja 2020


Procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

płatności za obiady
ogłoszenia

Informujemy, że od momentu powrotu dzieci do szkoły, płatności za obiady będą realizowane tylko za pomocą przelewu na numer konta podany w późniejszym terminie. Zostaną również ściśle określone terminy płatności, po przekroczeniu których będą naliczane odsetki. Prosimy o śledzenie kolejnych informacji na stronach internetowych oraz w dzienniku Librus.


Informacje Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie - COVID-19

Informacje Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzicu,
w dniach 12, 13 marca 2020r. (czwartek, piątek) w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.30 do 15.30; w tych dniach:
 przywóz i odwóz uczniów do/ze szkoły zgodnie z harmonogramem;
 stołówka szkolna wydaje posiłki (odpisy można zgłaszać telefonicznie do godziny 7.40);

od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku
 w szkole nie są organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;
 stołówka szkolna nie wydaje posiłków;
 uczniowie pozostają w domu pod opieką rodziców;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco stronę internetową szkoły, stronę internetową MEN.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami, w których dla dobra dziecka powinno ograniczyć się jego kontakty z rówieśnikami w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii.

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

W dniu dzisiejszym (05.03.2020) w naszej szkole odbył się apel porządkowy mający na celu porozmawianie z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Do Rodziców apelujemy, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

Ta sama zasada obowiązuje również nauczycieli i pracowników szkoły.

Jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw! Jeśli wrócili Państwo z terenów występowania koronawirusa i mają Państwo objawy grypopodobne, należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną.

Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości należy zadzwonić na całodobową infolinię Ministerstwa Zdrowia pod numer 800 190 590.Informacje - jak zapobiegać

Instrukcja dla dzieci

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”

Co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na cześć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Data tego dnia została wybrana nieprzypadkowo. 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zabito członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Chcąc uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w happeningu szkolnym pod hasłem: „Znam, pamiętam…, przybijam piątkę”.

Happening polegał na wykonaniu przez każdą klasę, od oddziałów przedszkolnych do klasy VIII, plakatu, na którym każdy uczeń odbił bądź odrysował i pokolorował swoją doń tak, by plakat przypominał flagę Polski. Prace uczniów zostały wyeksponowane na holu szkolnym.

Akcja miała na celu przybliżeniu uczniom bohaterskiej postawy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Sprzeciwiali się zbrojnie, jak i w inny sposób, sowieckiemu agresorowi, odbierającemu Polsce po II wojnie światowej suwerenność, podporządkowując sobie państwo polskie. Wielu z nich za wierność swoim ideałom zapłaciło niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia.

Do grona „żołnierzy wyklętych” należał także patron naszej Szkoły - rtm. Witold Pilecki, który w obronie niepodległej Ojczyzny poświęcił życie. 15 maja 1948r. rotmistrz został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano dnia 25 maja 1948r. w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.
Rekrutacja 2020/2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” - projekt 0a

W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci z oddziału przedszkolnego „0a” wraz ze swoją wychowawczynią przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Miś razem z dziećmi słucha opowiadań i bajek czytanych w domu przez rodziców, a w przedszkolu przez nauczyciela oraz zaproszonych gości. Pluszowy miś, któremu dzieci nadały imię „Tadeusz” uczy samodzielności, szacunku do ojczyzny i zdrowego trybu życia, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Przez kolejne miesiące gościł w domach dzieci. Zgodnie z regulaminem projektu miś zaopatrzony został w dziennik podróży, w którym dzieci zapisywały wspólne chwile z misiem w postaci jakiegoś obrazka, bądź odciśnięcie rączki w dzienniczku. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek, co również zostało udokumentowane w dzienniku podróży.

W czasie nieobecności misia Tadeusza realizowaliśmy poszczególne moduły z projektu:
• Dzień Pluszowego Misia
• Mały Miś i Prawa Dziecka

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat. Dzięki zaangażowaniu dzieci w projekt otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.


Strona 1 z 52 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010