Strona Główna Linki Ogłoszenia
Grudzień 05 2023 10:05:00   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
RODO Klauzula informacyjna
Drodzy rodzice!
Informuję, iż od dnia 1 września można dokonywać zapisów dzieci na obiady na rok szkolny 2020/2021. Zapisów dokonuje rodzic lub opiekun dziecka pod nr telefonu:
(89) 757 50 10 - sekretariat szkolny.
Obiady będą wydawane od dnia 14 września. Stawka dzienna wynosi 3,90 zł.
W nowym roku szkolnym 2020/2021 w związku z obecną sytuacją w kraju płatności za obiady należy dokonywać na konto bankowe szkoły o nr: 12 1160 2202 0000 0001 7407 9892. Termin płatności określony jest do 15 dnia każdego miesiąca, natomiast w m-cu wrześniu termin ten zostanie wydłużony – uczniowie otrzymają osobną informację. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które płatność jest dokonywana oraz wskazanie klasy
do której uczeń uczęszcza.
Jeżeli rodzic będzie miał problem z dokonaniem płatności za wyżywienie proszony
jest o kontakt z sekretariatem pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Pozdrawiam
Starszy referent
Angelika Szymaniak
Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół


LinkQ&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.


Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.?UWAGA!!!
UWAGA!!!
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, dzięki któremu nasza placówka otrzymała cztery laptopy.
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku


Koniec roku szkolnego - sprawy organizacyjne
Decyzją MEN nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020r. W związku z
powyższym czynności związane z zakończeniem zajęć w roku szkolnym 2019/2020 będą
organizowane zgodnie z terminami określonymi przez dyrektora. 

1. Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni: w dniach od 12.06.2020r. do 15.06.2020 oraz
od 22.06.2020 do 24.06.2020 w godzinach otwarcia szkoły (8.00-13.00) uczniowie /
rodzice mogą odbierać rzeczy pozostawione w szatni. 

2. Długi weekend czerwcowy: w dniach od 11.06.2020 do 12.06.2020 szkoła pracuje; w
tych dniach nie jest realizowane nauczania zdalne. 

4. Egzamin ósmoklasisty: w dniach od 16.06.2020 do 18.6.2020 w szkole organizowany jest
egzamin ósmoklasisty; w tych dniach nie jest realizowane nauczanie zdalne.

5. Odbiór świadectwa: wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu oraz z zachowaniem
zasad bhp i dystansu społecznego. 
 
Ponadto informuję, iż sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 8.00 do 13.00. Aby wejść do
budynku szkoły, należy zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę. 

Dariusz Gościniak
dyrektor szkoły
Odbiór świadectwa w roku szkolnym 2019/2020
Rekomendacje MEN dotyczące odbioru przez uczniów świadectwa wskazują, iż proces ten
ma odbyć się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. W związku  z
powyższym, w tym roku szkolnym zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie
miało inną formę niż w latach poprzednich. Nie będą organizowane uroczyste apele z okazji
zakończenia roku szkolnego. Rodzice w wyznaczonym terminie odbiorą w szkole świadectwo
promocyjne (dotyczy klas 0-VII),  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy
klasy VIII) oraz dyplomy i nagrody książkowe odbierze uczeń+ 1 rodzic.

Ogólne zasady odbioru świadectw, dyplomów, nagród:

1. 24.06.2020r. -środa - rodzice oddziałów przedszkolnych 0A, 0B i O w godzinach od
9.00 do 12.00. Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
2. 25.06.2020r. -czwartek – rodzice kl. I-III w godzinach od 9.00 do 12.00.
Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
3. 25.06.2020r. – czwartek – kl. VIII – uczeń + 1 rodzic, przyjeżdżają do szkoły na godz.
10.00. Spotykamy się w Sali sportowej. Uczniowie i rodzice zajmują wyznaczone
miejsca. Przy udziale dyrektora i wychowawcy, zostaną wręczone świadectwa,
nagrody i nastąpi pożegnanie absolwentów.
4. 26.06.2020r. -piątek – rodzice kl. IV-VII w godzinach od 9.00 do 12.00.
Wychowawcy oczekiwać będą w swoich salach.
W przypadku niemożności odebrania świadectw w/w terminach, dokumenty będą do
odebrania w sekretariacie szkoły, tylko przez osoby upoważnione.
2. Rodziców obowiązują zasady bhp i dystansu społecznego (dezynfekcja rąk przed wejściem
do szkoły, maseczka). 
3. Rozdanie świadectw ma miejsce wyłącznie w obecności dyrektora szkoły (kl. VIII) i
wychowawcy w wyznaczonych salach. Odebranie świadectwa rodzic kwituje podpisem na
liście danej klasy.
Zwracam się również z prośbą  do Rodziców, aby w tym roku szkolnym w czasie
rozdania i odbierania świadectw ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie wręczali
nauczycielom kwiatów

Dyrektor szkoły
Dariusz Gościniak

Strona 2 z 55 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010