Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Dodane przez adm dnia

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje zawieszone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzicu,
w dniach 12, 13 marca 2020r. (czwartek, piątek) w szkole organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.30 do 15.30; w tych dniach:
 przywóz i odwóz uczniów do/ze szkoły zgodnie z harmonogramem;
 stołówka szkolna wydaje posiłki (odpisy można zgłaszać telefonicznie do godziny 7.40);

od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku
 w szkole nie są organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;
 stołówka szkolna nie wydaje posiłków;
 uczniowie pozostają w domu pod opieką rodziców;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco stronę internetową szkoły, stronę internetową MEN.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych są dniami, w których dla dobra dziecka powinno ograniczyć się jego kontakty z rówieśnikami w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii.


Rozszerzona zawartość newsa