Kształcenie w czasie reżimu sanitarnego - najważniejsze informacje
Dodane przez adm dnia
Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi od 01 września 2020r. w szkole organizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym. Oznacza to fizyczny powrót uczniów do szkoły. W związku z powyższym, obowiązywać będą wewnętrzne regulaminy i procedury związane z zapewnieniem uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom optymalnego bezpieczeństwa. Zmieniony także zostanie system pracy w poszczególnych oddziałach.

Proszę o zapoznanie się z wewnętrznymi regulacjami organizacji zajęć w reżimie sanitarnym (Regulamin, procedury) i bezwarunkowego stosowania się do zapisanych w nich zasad! Zachęcam również do systematycznego odwiedzania strony szkolnej : https://splaczno.edupage.org/ w celu zapoznania się z aktualną sytuacją zdrowotną.

Regulamin organizacji zajęć:

1. Regulamin

2. Procedura postępowania z uczniem z objawami COVID-19,

3. Procedura postępowania z pracownikiem z objawami COVID-19,

4. Procedura przebywania ucznia w szkole,

5. Procedura postępowania - osoba z zewnątrz.

6. Procedura – biblioteka,

7. Procedura Szatnia i świetlica szkolna.

Informacje dotyczące powrotu uczniów do szkół w czasie reżimu sanitarnego - link:

Czytaj

Rozszerzona zawartość newsa