Strona Główna Linki Ogłoszenia
Grudzień 05 2023 09:24:47   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
Rotmistrz Witold Pilecki

Jak to się zaczęło..?

Pogłębianie wiedzy o patronie...

Dzisiaj...

Przebieg uroczystości

2. rocznica nadania szkole imienia 14.05.2013

I Ogólnopolski Zjazd Szkół Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego - Zabrze 2013

Przedstawiciele naszej Szkoły uczestniczą w uroczystościach nadania imienia Żołnierzy Niezłomnych Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Łukcie oraz rotmistrza Witolda Pileckiego Bursie nr 2 w Olsztynie.

3. rocznica nadania szkole imienia 13.05.2014

4. rocznica nadania szkole imienia 13.05.2015

5. rocznica nadania szkole imienia 12-13.05.2016, IV. Ogólnopolski Zjazd Szkół im. rtm. W. Pileckiego


4. rocznica nadania imienia


13 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Łącznie odbyła się uroczystość z okazji 4. rocznicy nadania imienia rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie.

W tym dniu, na sali gimnastycznej, odbył się uroczysty apel, którego hasłem przewodnim były polskie symbole narodowe. Krótkiego wprowadzenia do powyższej tematyki dokonali uczniowie klasy IV, a część artystyczną zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy I. Dyrektor - pan Dariusz Gościniak opowiedział zebranym o patronie szkoły - rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz nawiązał do przypadającej w 2015r. roku 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. W trakcie uroczystości miało również miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych.

Podczas apelu zostały wręczone uczniom nagrody za udział w konkursie plastycznym dla klas 0-III „Symbole narodowe widziane oczami dziecka” oraz w „Konkursie wiedzy o konstytucjach, organizacji państwa i symbolach narodowych” zorganizowanym dla klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Morąg. Zwieńczeniem uroczystości było solowe wykonanie piosenki pt. Polska Flaga" przez uczennicę klasy III - Wiktorię Grzybowską.
3. rocznica nadania imienia


        W dniu 13 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie odbyła się uroczystość z okazji 3. rocznicy nadania szkole imienia.

W tym dniu, nazwanym Dniem Patrona, na sali gimnastycznej, odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie, rodzice i nauczyciele wspominali sylwetkę Patrona - rotmistrza Witolda Pileckiego. W trakcie uroczystości miało miejsce przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych. Akt ten stanie się zwyczajem, który kultywowany będzie w kolejnych latach szkolnych w Dniu Patrona, a nie - jak dotychczas - podczas apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.

Część artystyczna przygotowana na tę okoliczność została poświęcona bohaterom Powstania Warszawskiego - w 70. rocznicę tego ważnego dla nas Polaków wydarzenia. Tysiące polskich dziewcząt i chłopców z niebywałą odwagą i ofiarnością porwały się na próbę wyzwolenia stolicy spod niemieckiej okupacji, dając świadectwo, że wolność jest cenniejsza niż życie. Wiersze, fragmenty pamiętników oraz piosenki wykorzystane podczas akademii przybliżyły zebranym niezwykłe poświęcenie mieszkańców Warszawy. W Powstaniu Warszawskim brał także czynny udział rotmistrz Witold Pilecki. Broniony przez niego teren w walczącej Warszawie zyskał nazwę "Reduta Witolda" i był jedną z najdłużej bronionych redut powstańczych, nigdy nie zdobytą przez Niemców.O naszym patronie…        Od początku swego istnienia Szkoła Podstawowa w Łącznie pozostawała ,, bezimienną”. W 2006 roku zrodziła się pierwsza myśl o wyborze patrona, a w 2009 cała społeczność szkolna podjęła konkretne działania zmierzające do nadania szkole imienia.


        Przystępując do wyboru, wzięliśmy pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, a także cechy, dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona.


        Ustalono, że patron powinien być osobą, której życie, wyznawane przez nią wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi szkoły. Powinien to być ktoś bliski uczniom, akceptowany przez nich, aby mogli się z nim utożsamiać. Ktoś, kto mógłby się stać autorytetem, źródłem wzorców obowiązujących w naszej szkole.


       W wyniku jednomyślnej decyzji uczniów, rodziców i nauczycieli na patrona wybrano

rotmistrza Witolda Pileckiego.

Pogłębianie wiedzy o patronie…        Zgodnie z przyjętą procedurą rozpoczęliśmy działania zmierzające do pogłębiania wiedzy o życiu i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej.

        Organizowaliśmy apele, spotkania z rodzicami, lekcje wychowawcze oraz wystawy fotografii. Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy o życiu i działalności patrona. Przygotowaliśmy materiały informacyjne o naszym patronie dla społeczności lokalnej i czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Nawiązaliśmy kontakt z osobami, które znając zasługi Witolda Pileckiego, wspierały nas i wspierają w działaniach na rzecz poznania prawdy o Nim.

        Dnia 18 marca 2011r. delegacja nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w I Sympozjum Szkół Im. Rtm. W. Pileckiego, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych. Technikum im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Przodkowie w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia.

        Tu spotkaliśmy przedstawicieli innych szkół noszących imię rotmistrza. Przy tej okazji również, mieliśmy zaszczyt poznać Panią Zofię Pilecką – Optułowicz oraz Pana Andrzeja Pileckiego – dzieci naszego patrona.


prezentacja naszej szkoły

        Sylwetka naszego przyszłego patrona została uroczyście zaprezentowana na sesji Rady Miejskiej w Morągu w dniu 24 lutego 2011r. Tego samego dnia radni podjęli uchwałę o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Łącznie. Ten fakt przyjęliśmy z ogromną radością!


Prezentacja sylwetki rotmistrza W. Pileckiego (pdf)

Wniosek o nadanie imienia (pdf)


rotmistrz W. Pilecki
Dziś jesteśmy już Szkołą Podstawową
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Łącznie!        Zwieńczeniem naszych wspólnych dotychczasowych działań w kierunku nadania szkole imienia było zorganizowanie uroczystości nadania imienia oraz przekazania Sztandaru, która odbyła się 13 maja 2011roku.

        Starannie przygotowywaliśmy się do tego ważnego dla nas wydarzenia. Czyniliśmy starania, aby oprawa uroczystości, jej przebieg, były godne osoby patrona oraz zaproszonych gości.Relacja z uroczystości (źródło TV Morąg "Informacje samorządowe")        W uroczystości wzięli udział Zofia Pilecka – Optułowicz i Andrzej Pilecki – dzieci rotmistrza.


<


        Swoją obecnością zaszczycili również Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jacek Protas, Burmistrz Miasta i Gminy Morąg Tadeusz Sobierajski, radni sejmiku wojewódzkiego, powiatu ostródzkiego oraz gminy Morąg, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą.

       W uroczystości wzięła także udział pani Barbara Antczak przedstawicielka Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz pan Grzegorz Jasiński i pan Dominik Krysiak z Instytutu Pamięci Narodowej- Delegatura w Olsztynie.

Przebieg uroczystości        Święto szkoły rozpoczęło się mszą św. w kościele w Łącznie, którą poprowadził ksiądz dziekan Zbigniew Ciapała.        Po mszy św. nastąpiło uroczyste poświecenie sztandaru szkoły oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w asyście Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej z Elbląga i orkiestry wojskowej z Giżycka w obecności przybyłych pocztów sztandarowych zaproszonych szkół oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz pocztu sztandarowego Proporca Bojowego Żołnierzy Armii Krajowej „Krysiacy”.        Prezentacja sztandaru, symboliczne wbicie gwoździ przez fundatorów sztandaru oraz ślubowanie uczniów na sztandar miało miejsce w sali gimnastycznej.
        Sztandar naszej szkoły wykonany został przez Karmelitanki Bose według projektu opracowanego pod kierunkiem p. W. Bobrowskiego.

Opis sztandaru (pdf)

        W holu naszej szkoły możemy podziwiać intarsję przedstawiająca postać rotmistrza Witolda Pileckiego ( na zdjęciu jeszcze niedokończona). Obraz wykonany przez Pana Tomasza Grochowskiego.


        Całą uroczystość uświetnił wspólny występ Chór Artos z Warszawy pod dyrekcją Danuty Chmurskiej i solistki Anny Pioterczak, niezwykle uzdolnionej młodej osoby. Zaprezentowany repertuar podkreślił wojskowy charakter uroczystości, był ważnym i niezwykłym wydarzeniem, nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla gości przybyłych z innych regionów Polski. Dostarczył oglądającym wielu niezapomnianych wrażeń duchowych na najwyższym poziomie artystycznym.
        Niezwykłych wzruszeń dostarczył przede wszystkim program artystyczny zaprezentowany przez dzieci ze szkoły w Łącznie. Młodzi artyści przybliżyli zebranym fragmenty listów skierowanych do córki Zofii i syna Andrzeja. Występ został wzbogacony o prezentację zdjęć rodzinnych, a zakończony przejmującym wykonaniem piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz pt. „ Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Na zakończenie wystąpił chór Dziecięcy Camerata ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu.

        Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz wyeksponowana w sali podczas uroczystości. Wystawa przygotowana przez Dolnośląską Inicjatywę Historyczną i IPN przedstawia m.in. zdjęcia z archiwum rodzinnego, dokumenty oraz fragmenty raportu Pileckiego z pobytu w Auschwitz.
        Ta wielka i zacna uroczystość dostarczyła wszystkim zebranym wielu wrażeń i wzruszeń. Była to dla wszystkich niezapomniana lekcja historii.

Dni Rodziny z rotmistrzem Pileckim - 2. rocznica nadania szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego       We wtorek, 14 maja 2013 roku, w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Łącznie odbyła się uroczystość z okazji II rocznicy nadania szkole imienia rtm. Witolda Pileckiego. Uroczystość tę połączono z obchodami XV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”.

       W części oficjalnej, poświęconej rotmistrzowi Pileckiemu, udział wzięli pani Renata Gieszczyńska oraz pan Dominik Krysiak - przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie, pan Marek Siudak - naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Morągu, pani Maria Tomczyk -przedstawiciel Bursy Szkolnej nr 2 w Olsztynie wraz z młodzieżą, nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Łącznie oraz gość honorowy uroczystości- kapitan Jerzy Kochanek.


        Dzieci ze szkoły w Łącznie oraz młodzież z Bursy w Olsztynie zaprezentowali okolicznościowy program poświęcony pamięci rotmistrza Pileckiego. Również zaproszeni goście nawiązywali w swoich przemówieniach do bohaterskiego życia naszego patrona.


        Scenografię wzbogaciły prace plastyczne oraz literackie uczniów nagrodzonych w konkursach poświęconych rodzinie, zorganizowanych w ramach obchodów Dni Rodziny. Laureaci obu konkursów zostali nagrodzeni oficjalnie w trakcie uroczystości.Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii i pamiątek rodzinnych uczniów.


Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości portalu www.mediagroupinfo.pl

Konkurs plastyczny „Takie są moje korzenie”

Kategoria klas 0 – III
I miejsce – Antoni Prokopowicz
II miejsce – Szymon Naguszewski
III miejsce – Przemysław i Paweł Kłosińscy
Wyróżnienie: Oliwia i Paweł Graczyk, Agata Drosio, Szymon Dawidowski

Kategoria klas IV – VI
I miejsce – Kornel Suchocki
II miejsce – Amelia i Dariusz Komorowscy
III miejsce – Jakub Burek
Wyróżnienie: Weronika Suchocka, Paulina i Marcel Przytulscy, Cyprian Liński
Konkurs literacki pt. „Przeszłość to kraina, do której warto wracać. Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny”.

Klasy IV – VI
I miejsce – Paweł Graczyk przeczytaj pracę
II miejsce – Klaudia Betcherska przeczytaj pracę
III miejsce – Adrianna Kałowska przeczytaj pracę
wyróżnienie: Paweł Kłosiński przeczytaj pracę


       Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach zorganizowanych w ramach obchodów Dni Rodziny przez nauczycieli oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W tym dniu sale lekcyjne zamieniły się w sale tematyczne.

       W sali zabaw zapomnianych uczniowie mieli możliwość zagrania m.in. w kapsle, bierki, klasy czy gumę, a także pobawić się w zabawy „Stary niedźwiedź”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Mam chusteczkę haftowaną”, czy „Mało nas”.

       Swoją kreatywnością uczniowie wykazali się w sali artystycznej, gdzie tworzyli rysunki oraz plakaty związane ze swoją rodziną. Dzieci z klas 0-III tworzyły prace na temat „Ja i moja rodzina”, starsi uczniowie ilustrowali temat „Jak spędzam wolny czas ze swoją rodziną”.

       W sali bajek przybliżono uczniom bohaterów programów dziecięcych, oglądanych przez rodziców i dziadków. Zapomniane dobranocki „Jacek i Agatka”, „Miś z okienka”, „Piesek w kratkę” i wiele innych wywołały uśmiech na twarzach dzieci .

       Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sala taneczna, w której uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali najważniejszych informacji o naszym regionie, z bliska zobaczyli regionalny strój, ale przede wszystkim nauczyli się podstawowych kroków regionalnego tańca - szota.       Kolejną atrakcją okazała się sala z puzzlami. Uczniowie z entuzjazmem układali puzzle o tematyce patriotycznej. Zaskoczeniem okazały się puzzle z wizerunkiem patrona oraz elementami charakterystycznymi dla naszej szkoły.

       Nie zabrakło również sali z polskimi przysłowiami. Uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy i kalambury zawierające często już zapomniane, a jakże mądre sentencje.

       Popisy wokalne odbywały się w sali piosenki. Tu uczniowie nauczyli się hymnu „O Warmio moja miła”.       Patron szkoły, wpływ przeszłości, korzeni, dzieciństwa na jego dalsze losy i wybory życiowe stały się punktem wyjścia do ukazania uczniom, rodzicom oraz środowisku lokalnemu znaczenia wartości i tradycji rodzinnych w życiu każdego człowieka.
I Ogólnopolski Zjazd Szkół Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego
        W dniach 12-14 czerwca 2013 przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego dla uczczenia 70.rocznicy ucieczki Patrona Szkół z KL Auschwitz oraz 65.rocznicy tragicznej śmierci rtm. Witolda Pileckiego. Zjazd odbył się w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „MOJE MIASTO” pod hasłem „Nadawanie imienia jednostkom samorządowym. Rola samorządu terytorialnego w strategii tworzenia społecznej aktywności szkół i innych jednostek organizacyjnych” jaka odbyła się w Zabrzu.


Film promujący naszą szkołę (autor D. Woronko, źródło mediagroupinfo.pl)
Przedstawiciele naszej Szkoły uczestniczą w uroczystościach nadania imienia Żołnierzy Niezłomnych Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Łukcie oraz rotmistrza Witolda Pileckiego Bursie nr 2 w Olsztynie.
        W dniach 8 i 14 listopada bieżącego roku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach nadania imienia Żołnierzy Niezłomnych Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Łukcie oraz rotmistrza Witolda Pileckiego Bursie nr 2 w Olsztynie.

Uroczystość w Olsztynie rozpoczęła się Mszą Św. wraz z poświęceniem sztandaru w kościele Matki Bożej Saletyńskiej oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Następnie wszyscy zgromadzeni goście i przyjaciele placówki spotkali się w sali konferencyjnej bursy, gdzie miała miejsce dalsza oficjalna część uroczystości, m.in. prezentacja sztandaru, uroczyste przekazanie go wychowankom, przemówienia przybyłych gości, gratulacje.

Część artystyczna w szkole w Łukcie jak i w bursie w Olsztynie dostarczyła wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Były piękne pieśni i wiersze - wszystko na najwyższym poziomie artystycznym.

Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentował - oprócz nauczycieli i dyrektora szkoły - poczet sztandarowy w składzie:
chorąży: Jakub Burek i Marcel Przytulski; asysta: Weronika Sałacka, Wiktoria Paduch, Oliwia Pazik i Sandra Jaksim.Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010