Strona Główna Linki Ogłoszenia
Grudzień 05 2023 09:52:50   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
Szkoła współpracy

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie w okresie 18.10.2013r -28.02.2015r bierze udział w realizacji projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.” Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej , a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Celem owego projektu jest wsparcie zarówno przedszkoli jak i szkół we wzmocnieniu współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. W szkole został powołany zespół w skład którego wchodzi dyrektor, nauczyciel, 2 uczniów i 2 rodziców. Członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach oraz staną się liderami szkolnej współpracy.

Efektem udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców będzie opracowanie Programu Współpracy , który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania.

Nasze działania:

Pierwsze szkolenie.

Debata wśród uczniów klas I-VI.

Debata wśród nauczycieli.

Debata rodziców.

Szkoła współpracy - warsztat I.

Nasze wspólne działanie - ognisko.Opracowaliśmy SPAW - Szkolny Program Aktywnej Współpracy. KLIK

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TU.

Nasze wspólne działanie - ognisko11 października 2014 roku odbyło się wspólnie zorganizowane ognisko. Spotkanie to zostało zrealizowane w ramach udziału w programie „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”.

Przygotowania do zadania rozpoczęliśmy wcześniej. Chętni rodzice na spotkaniu zaproponowali wiele świetnych zabaw i konkurencji, oraz podzielili się obowiązkami i zadaniami na czas ogniska.

Sobota 11 października rozpoczęła się piękną pogodą. Jesienne słońce sprzyjało wspólnemu spotkaniu na świeżym powietrzu. Spodziewaliśmy się wielu uczestników, nasi rodzice i uczniowie nas nie zawiedli. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób ( uczniów, rodziców i nauczycieli). Rozpoczęliśmy wspólną piosenką „Płonie ognisko w lesie”, która towarzyszyła nam przez cały czas trwania zabawy. Uczniowie, ale i rodzice wraz z nauczycielami uczestniczyli w wielu konkurencjach takich jak wyścigi w workach, bieg z balonem, czy też wyścigi z jajkiem. Zabawy i śmiechu było co nie miara.

Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami spędzili wspaniałe popołudnie.


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział we wspólnie zorganizowanym ognisku.

Szkoła współpracy - warsztat IW dniu 12 września 2014 roku odbył się pierwszy z dwóch planowanych warsztatów w ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły”. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy wnioski z debat przeprowadzonych w każdej grupie.

Rozpoczęliśmy wspólne działania, opracowaliśmy cele i zasady współpracy. Wybraliśmy również wspólne działanie, które zobowiązaliśmy się wykonać do następnego spotkania.
Debata rodzicówNa początku września odbyła się debata rodziców, której kluczowym pytaniem było „Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w NASZEJ SZKOLE”.

Debatę przygotowali, przeprowadzili i opracowali rodzice: państwo Anna i Krzysztof Flak oraz pani Emilia Milewicz.

Pytania zadawane rodzicom były następujące:

1. Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?
2. Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli)?
3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
4. Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
5. Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?


Nasi rodzice udzielali odpowiedzi, które będą cennymi wskazówkami od opracowania programu współpracy.

Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy.

Debata wśród nauczycieliDnia 1 września 2014, tuż po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w debacie, której kluczowym pytaniem było „Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli angażować się w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w NASZEJ SZKOLE”.

W czasie spotkania nauczyciele, podzieleni na trzy grupy, dyskutowali na temat nas nurtujący. Uczestnicy swoje spostrzeżenia, przemyślenia, pomysły zapisywali.

Pytania zadawane nauczycielom były następujące:

1. Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?
2. Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli)?
3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
4. Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
5. Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?Nauczyciele pracując w grupach udzielali odpowiedzi na zadane im pytania.
Przygotowaniem debaty zajęła się Joanna Kryśkiewicz.Debata wśród uczniów klas I-VIW ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły” w dniu 25 czerwca 2014 r., w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie, odbyła się debata wśród uczniów klas I-VI.

Debata odbyła się w dwóch etapach.

Etap I - uczniowie klas I – III ;
Etap II – uczniowie klas IV – VI.

Głównym pytaniem na które uczniowie mieli udzielić odpowiedzi było:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

Pytania pomocnicze na jakie nasi uczniowie odpowiadali były następujące:
1. Jaka jest nasza szkoła?
2. Jak wygląda współpraca w szkole?
3. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę?
4. Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
5. Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?
Nasi wspaniali uczniowie pracując w grupach udzielali odpowiedzi na zadane im pytania. Przygotowaniem debaty zajęli się Ola Sopienko i Kuba Burek, którzy też czuwali nad jej przebiegiem. Nie znamy jeszcze wyników pracy naszych uczniów, gdyż są one w opracowaniu. Z refleksji Oli i Kuby wynika, ze nasi zarówno młodsi jak i starsi uczniowie maja wiele wspaniałych pomysłów.

Pierwsze szkolenieW ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły” w dniach 16-17 czerwca odbyło się I szkolenie.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele zakwalifikowanych szkół. Szkolenia odbywały się oddzielnie dla dyrektorów i nauczycieli, uczniów, rodziców.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie wzięli udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.

Dla rodziców odbyły się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.


Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy.Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010