Strona Główna Linki Ogłoszenia
Grudzień 05 2023 10:10:06   
Nawigacja
Jednostki szkoły
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Biblioteka
  Świetlica
  Logopeda
  Pedagog

Nasz patron
  Rotmistrz Witold Pilecki

Dokumenty

RODO
  Klauzula informacyjna

Organizacja pracy szkoły
  Kalendarz roku szkolnego
  Zestaw podręczników i programów nauczania
  Przywozy
  Odwozy

Librus
  Korzystanie z aplikacji

Rekrutacja
  Dokumenty do pobrania

Podręczniki szkolne
  Korzystanie z podręczników szkolnych

Doradztwo zawodowe
dla uczniów
dla rodziców
- uczniów klas 7
- uczniów klasy 8
rekrutacja 2020/21
- informatory
Życie szkoły
Nasze sukcesy
Najlepsi uczniowie
Uroczystości
Konkursy
Na sportowo
Galeria

Z archiwum
Strony edukacyjne
J. angielski  
Cyberprzemoc


Kontakt
Kontakt
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

W dniach 12- 13 maja bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie miało miejsce niecodzienne wydarzenie, jakim był IV Ogólnopolski Zjazd Szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”.

Dwudniowa uroczystość związana była z jubileuszem 5. rocznicy nadania szkole w Łącznie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Patronatem Honorowym uroczystość objęła pani Anna Zalewska – Minister Edukacji. Patronat medialny sprawowali: TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Polska, Nasz Dziennik oraz Gość Niedzielny.


Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

W dwudniowych uroczystościach wzięło udział 30 z 33 szkół i placówek noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego z terenu całej Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Łukasz Kamiński - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Waldemar Brenda - Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie,
Piotr Gajewski - Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko - Mazurski,
Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
Edmund Winnicki – Wicestarosta Powiatu Ostródzkiego,
Tadeusz Sobierajski - Burmistrz Morąga
radni Gminy Morąg: Marek Raćkowski - przewodniczący, Anna Erber, Józef Drosio i Tomasz Grochowski.
płk Wojciech Dobrzyń - zastępca Dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach,
mjr Sergiusz Raniecki - zastępca Dowódcy 16 Batalionu Zmechanizowanego 20 BBZ w Bartoszycach,
Waldemar Bobrowski - Kierownik Klubu Wojskowego 20 BBZ w Morągu,
duchowieństwo Dekanatu Morąg,
dyrektorzy szkół i przedszkoli morąskich, placówek oświatowych,
przedstawiciele firm, instytucji i stowarzyszeń,
rodzice uczniów szkoły w Łącznie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.


Gośćmi honorowymi byli: pani Zofia Pilecka – Optułowicz wraz z córką Dorotą, zięciem i wnukiem Krzysztofem.

Swą obecność na uroczystości zaznaczyły również dzieci z klasy IIIa im. rtm. Witolda Pileckiego Szkoły Podstawowej w Olsztynku oraz delegacja uczniów z olsztyńskiej szkoły podstawowej.


Zjazd szkół rotmistrza został zorganizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Jego celem było poszerzenie wiedzy o postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, przybliżenie postaw Żołnierzy Niezłomnych, ogólnopolska integracja środowisk szkolnych oraz wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z realizacją w szkołach treści wychowawczych wypływających z wartości, jakimi kierował się w swoim życiu rtm. Witold Pilecki oraz inni Żołnierze Niezłomni.Pierwszy dzień Zjazdu - 12 maja 2016

W pierwszym dniu spotkania, 12 maja, w Hotelu "Irena" w Morągu odbyło się spotkanie przybyłych delegacji oraz pozostałych zaproszonych gości z panią Zofią Pilecką - Optułowicz i jej rodziną. Podczas spotkania szkoły i placówki dokonały autoprezentacji, uczestnicy zjazdu mieli okazję lepiej się poznać, wymienić się doświadczeniami.Prezentacja szkół biorących udział w IV Ogólnopolskim Zjeździe. Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z archiwów szkolnych.

W godzinach wieczornych zaproszeni goście oraz mieszkańcy Morąga wysłuchali wyjątkowego koncertu w wykonaniu Chóru Żeńskiego „Passionata”. Koncert odbył się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Morągu.


Główne uroczystości - 13 maja 2016

Główna uroczystość odbyła się 13 maja 2016r. - w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie. Obchody rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Seniora Diecezji Elbląskiej Jana Styrnę, w Kościele Świętego Wojciecha w Łącznie.Następnie, w asyście przybyłych pocztów sztandarowych, morąskich harcerzy oraz Kompani Honorowej Wojska Polskiego, został odczytany Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych, po czym złożono kwiaty pod kamieniem upamiętniającym postać rotmistrza Witolda Pileckiego znajdującym się na terenie szkoły. Asystę wystawiła Kompania Honorowa 16 Batalionu Zmechanizowanego 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Morągu oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej z Gdyni pod dowództwem komandora ppor. Macieja Budzińskiego. Dodatkowo, pomocą służyli i wartę pełnili przy tablicy pamiątkowej, morąscy harcerze.


Dalsza część uroczystości przebiegła w sali sportowej szkoły w Łącznie. Podczas akademii z udziałem wszystkich przybyłych gości miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym rocznikom, podpisanie „Listu otwartego w sprawie przywracania pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkołach i placówkach oświatowych w Polsce”, wystąpienie córki rotmistrza Witolda Pileckiego pani Zofii Pileckiej- Optułowicz, wystąpienia zaproszonych gości: prezesa IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pana Łukasza Kamińskiego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – pana Artura Chojeckiego, Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – pana Marka Nowackiego, Burmistrza Morąga – pana Tadeusza Sobierajskiego.
Na zakończenie, uczniowie z klas III –VI szkoły w Łącznie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny nawiązujący do hasła uroczystości – „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”, w którym wykorzystano m.in. piosenki z płyty „Panny wyklęte” będącej projektem muzycznym Fundacji Niepodległości w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Goście mieli też możliwość zwiedzenia szkoły oraz zapoznania się z wystawą pt. „Polska walcząca” udostępnioną przez IPN - Oddział w Olsztynie.


W godzinach popołudniowych w sali kinowej Morąskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie uczestników zjazdu oraz społeczności lokalnej z Tadeuszem Markiem Płużańskim, autorem książki „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”.Goście mieli też okazję wysłuchania koncertu patriotycznego w wykonaniu artystów z Warszawy - Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.
W późnych godzinach wieczornych dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznie – Dariusz Gościniak oficjalnie zakończył uroczystości związane z IV Ogólnopolskim zjazdem Szkół rtm. Witolda Pileckiego pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…” 12-13 maja 2016r. Ostatnie delegacje szkół rotmistrza powróciły do swoich miejsc zamieszkania w sobotę , po śniadaniu.


Organizując IV Ogólnopolskie Zjazd Szkół rtm. Witolda Pileckiego pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…”, szkoła w Łącznie podjęła się realizacji wielu działań propagujących sylwetkę i dokonania rtm. Witolda Pileckiego oraz innych Żołnierzy Niezłomnych. Działania te to lekcje historii, opracowanie wystawy poświęconej Danucie Siedzikównie ps. „Inka” oraz Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka”, prelekcje i spotkania z przedstawicielami IPN – Oddział w Olsztynie i w Gdańsku. Powyższe czynności skierowane zostały do społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży ponadgimnazjalnej oraz dorosłych, m.in. z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Morąga.


Przygotowując się do realizacji zadań zawartych w programie zjazdu, Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie w pierwszej kolejności zwróciła się do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - o pomoc merytoryczną i wsparcie finansowe. Pomoc taką uzyskała. Projekt zyskał również przychylność lokalnych władz oraz społeczności – wielu osób i instytucji, które wsparły wydarzenie merytorycznie, organizacyjnie i finansowo.
Podziękowania

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do organizacji IV Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego pod hasłem „Niezłomni, waleczni, najodważniejsi…” - Łączno 12-13 maja 2016r. Za wszelką udzieloną pomoc, poświęcony czas i życzliwość, szczególne podziękowania kierujemy do:

- Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
- IPN – Oddział w Olsztynie
- IPN – Oddział w Gdańsku,
- IPN – Delegatura w Białymstoku,
- Urzędu Miejskiego w Morągu,
- Morąskiego Domu Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,
- 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach,
- 16 Batalionu 20 BBZ w Morągu,
- Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni,
- pana Waldemara Bobrowskiego - Kierownika Klubu Wojskowego 20 BBZ w Bartoszycach,
- pana Tomasza Grochowskiego – radnego Morąga, fotografa,
- księdza Dziekana Zbigniewa Ciapały, księdza proboszcza parafii pw. Bł. Michała Kozala w Morągu – Andrzeja Szocika, ks. Adama Skrzyńskiego oraz księży z Dekanatu Morąg,
- Chóru Żeńskiego „Passionata” w Morągu,
- pana Adama Pyjora oraz morąskich harcerzy,
- pani Joanny Chodupskiej,
- pani Marty Rybskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
- pań: Ireny Dyrki - Kłos, Wiesławy Rusik, Krystyny Klepczyk,
- panów: Krzysztofa Targońskiego, Damiana Szymaniewicza, Tomasza Ściepki,
- lokalnych mediów,
- Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łącznie,
- mieszkańców miejscowości: Łączno, Królewo, Chojnik, Kalnik, Złotna, Markowo, Strużyna,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznie, Królewie, Kalniku i Strużynie,
- Policji w Morągu,
- Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Morągu,
- właścicieli i pracowników hoteli: „Irena” i „Elektor” w Morągu,
- firm: „Piksel”, „Adach” i Kwiaciarni „Aster” w Morągu.Sponsorzy uroczystości

1. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2. Instytut Pamięci Narodowej -Oddział w Białymstoku
3. Burmistrz Morąga
4. Grupa Energa
5. Mirosław Drosio – Przewozy Osobowe MIRAS
6. Jolanta i Zbigniew Przybysz – Firma KRAM S.A.
7. Jerzy Nadziak – Firma Remontowo – Budowlana ALPINA
8. Marcin Lipnicki - Przewozy Autokarowe LIPNICKI
9. Józef Kaczkan - Zakład Produkcji Drzewnej KACZKAN
10. Kościół Zielonoświątkowy Zbór SYLOE w Morągu
11. Marek Raćkowski – Przedsiębiorstwo Handlowe RAXAM
12. Krystyna Błażewicz - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DAMIR
13. LACTIMA Spółka z o.o. Morąg
14. MLEKOVITA S.A. Morąg
15. Morąski Dom Kultury w Morągu
16. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
17. OSP Łączno
18. OSP Kalnik
19. OSP Strużyna
20. OSP Królewo
21. Kwiaciarnia ASTER Marzena Żydonik
22. Ewa i Lech Michałowscy
23. Anna Erber
24. Józef Drosio
25. Jolanta i Janusz Naguszewscy
26. Aleksandra i Kamil Rogiewiczowie
27. Robert Krasa
28. Mirosław Ludwiniak
29. Waldemar i Sylwia Fersterowie
30. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w ŁącznieSerdeczne podziękowania kierujemy również do mieszkańców Gminy Morąg, którzy - poświęcając swój czas i uwagę - byli z nami podczas uroczystości w dniu 13 maja 2016r.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
IV Ogólnopolski Zjazd Szkół

Projekty, programy w trakcie realizacji


Edukacja dla przedszkolakaZrealizowane projekty, programy
Copyright © 2008-2010